Dành cho gia đình

Jelly

Bột rau câu dẻo Jelly Rovin 10g

Agar 25g

Bột rau câu giòn Agar Rovin 25g

Bột rau câu giòn Rovin 50g'

Bột rau câu giòn Agar Rovin 50g

Bột rau câu giòn Rovin 500g

Bột rau câu giòn Agar Rovin 500g

Rovin Coconut Jelly powder

Bột rau câu dừa

Rovin Agar flakes

Rau câu sợi ngắn Agar Rovin 20g

Rovin Agar strips

Rau câu sợi dài Agar Rovin 30g

Kiwi_Resize

Bột rau câu pha sẵn hương Kiwi

Xoai_Resize

Bột rau câu pha sẵn hương Xoài

Hanh-Nhan_Resize

Bột rau câu pha sẵn hương Hạnh nhân

Tra-Xanh_Resize

Bột rau câu pha sẵn hương Trà xanh

Dua-Luoi_Resize

Bột rau câu pha sẵn hương Dưa lưới

Luu_Resize

Bột rau câu pha sẵn hương Lựu

Chamachi_1-500x500px

Tương Ớt Chamachi

Dụng cụ rau câu 3D Fiore

Dụng cụ làm rau câu Fiore

Dành cho doanh nghiệp

Bột rau câu dẻo Jelly powder

Bột rau câu giòn Agar Rovin

Bột rau câu giòn Agar-Agar powder

Carrageenan-25Kg

Bột rau câu Carrageenan powder